Preskočite na glavni sadržaj
Odvoz glomaznog otpada iz kućanstva
Krupni (glomazni) otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama.

Podružnica Čistoća odvozi glomazni otpad s adrese korisnika:
  • dva puta godišnje za količine do 2 m3,
  • jedanput godišnje za količine do 4 m3.

USLUGA ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA S KUĆNOG PRAGA SE NARUČUJE:
  • putem obrasca - Zahtjev za odvoz glomaznog otpada - početkom svake kalendarske godine dostavljamo dva obrasca Zahtjeva za odvoz glomaznog otpada,
  • putem e-Zahtjeva za odvoz glomaznog otpada - u e-Zahtjev potrebno je unijeti serijski broj Zahtjeva za odvoz glomaznog otpada koji ste dobili na kućnu adresu*.

Pomoću jednog obrasca možete, bez naknade, naručiti odvoz do 2 m3 glomaznog otpada. Ukoliko oba obrasca predate u isto vrijeme, možete, bez naknade, naručiti odvoz do 4 m3 glomaznog otpada.

Obrasci Zahtjev za odvozom glomaznog otpada zaprimaju se u periodu od 15. veljače do 15. studenoga na adresu Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, 10000 Zagreb, na mail adresu: cistoca.glomazno@zgh.hr ili ispunjavanjem e-Zahtjeva. Obvezujemo se dostaviti odgovor na Zahtjev, s terminom odvoza, u što kraćem roku, ne dužem od 20 dana, putem telefona ili maila.

Ovdje možete ispuniti: e-Zahtjev za odvoz glomaznog otpada

*Ukoliko ne možete pronaći svoje obrasce Zahtjev za odvoz glomaznog otpada, javite se na mail adresu cistoca.glomazno@zgh.hr s informacijom o vašem sistemskom broju objekta (primjer lokacije), koju možete pronaći na jedinstvenoj uplatnici Zagrebačkog holdinga.


Molimo vas da s glomaznim otpadom NE odlažete:
  • problematičan i opasni otpad: baterije i akumulatore, azbestne ploče, kemikalije (npr. otpala, kiseline, lužine), fluorescentne cijevi i otpad koji sadrži živu, otpadna motorna ulja, ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (npr. bojama, kiselinama, motornim uljima i sl.), boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari, stare lijekove i sl.
  • ostali otpad: građevinski otpad (šuta), salonit, šindra, staklena i metalna vuna, stiropor, knauf, otpad koji se odvojeno prikuplja u spremnicima na javnim površinama i u spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada u kućanstvima.

Krupni (glomazni) otpad možete u vlastitom prijevozu predati, bez naknade, u reciklažno dvorište.

Besplatan odvoz električnih i elektroničkih kućanskih uređaja  - http://www.fzoeu.hr/docs/kontakti_i_adrese_za_preuzimanje_ee_otpada_102015_v1.pdf