Preskočite na glavni sadržaj
Reciklažna dvorišta

Reciklažna dvorišta

Projekti odvojenog skupljanja otpada koji se može reciklirati te izdvajanje štetnog i opasnog otpada dio su cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu. Još 1988. godine započelo se s odvojenim skupljanjem nekih vrsta otpada, a danas su ti, kao i mnogi drugi slični projekti, u Zagrebu uobičajeni i vrlo dobro prihvaćeni komunalni standard. U ukupno oko 5.800 spremnika, smještenih na javnim površinama, odvojeno se prikupljaju papir, staklo, plastična i metalna ambalaža, a u jedanaest reciklažnih i devet mobilnih reciklažnih dvorišta prikuplja se tridesetak vrsta otpada iz kućanstava.

Predaja otpada na reciklažnom dvorištu
Reciklažna dvorišta zaprimaju isključivo otpad koji je nastao kod korisnika usluge iz kategorije korisnika kućanstvo. Prilikom predaje otpada, potrebno je tehničaru na reciklažnom dvorištu predočiti osobnu iskaznicu te sistemski broj obveznika i sistemski broj objekta koji se nalaze na jedinstvenoj uplatnici Zagrebačkog holdinga u obliku bar koda (pozicija 1D barkoda). 

Adrese reciklažnih dvorišta:
 • RD DUBRAVA, Osječka br. 25 (tel: 099 8022 160)
 • RD JAKUŠEVEC, Sajmišna cesta bb (tel: 098 272 762)
 • RD KAJZERICA, Žarka Dolinara br.5 (tel: 099 8022 159)
 • RD KLARA, Sisačka cesta br. 10 (tel: 099 263 3091)
 • RD PRILESJE, Prilesje 1c (tel: 099 8022 158)
 • RD SESVETE, Jelkovečka bb (tel: 099 311 8457) 
 • RD SESVETE JELKOVEC, Ulica Borisa Ulricha 5 (tel: 099 803 6772)
 • RD ŠPANSKO, D.Cesarića 2a (tel: 091 2678 118)
 • RD TREŠNJEVKA SJEVER, Zagorska br. 3 (tel: 091 2678 117)
 • RD ŽITNJAK, Čulinečka cesta 275 (tel: 091 267 8061)
 • RD PODSUSED-VRAPČE, Kovinska 8a (tel: 099 8022 161)

Adrese mobilnih reciklažnih dvorišta:
 • MRD BREZOVICA, Prigradska ulica III odvojak (tel: 091 2678 215)
 • MRD BREZOVICA, Donjodragonoška cesta, iza kućnog broja 8C (tel: 091 2678 171)
 • MRD GORNJA DUBRAVA, Ulica Klin (tel: 091 2678 015)
 • MRD GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK, raskrižje ulica Horvatovac i Ružičnjak (tel: 099 3118 444)
 • MRD NOVI ZAGREB - ZAPAD, Ulica Lučko, preko puta kućnog broja 73 (tel: 091 2678 499)
 • MRD PODSLJEME, Bidrovečka cesta kod kućnog broja 68 (tel: 098 208 319)
 • MRD PODSLJEME, Prilaz Kraljičinom zdencu kod kućnog broja 4 (tel: 091 2678 184)
 • MRD PODSUSED - VRAPČE, Ulica Prigornica 2 (099 8022 174)
 • MRD TREŠNJEVKA - JUG, Ulica Marice Barić 6, (tel: 091 2678 039)
 • MRD TRNJE, Ulica Frana Folnegovića, preko puta kućnog broja 10 (tel: 091 2678 300)

Radno vrijeme reciklažnih i mobilnih reciklažnih dvorišta
Ponedjeljak - subota: od 06.30 do 20.00
Nedjeljom od 08.00 do 14.00 sati rade navedena reciklažna dvorišta:
RD KLARA
RD SESVETE JELKOVEC
RD PODSUSED-VRAPČE
MRD GORNJA DUBRAVA
MRD GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

Blagdanima i državnim praznicima zatvoreno.

Popis otpada koji se može odložiti u reciklažna dvorišta:
 • papir 
 • karton                                    
 • plastika
 • metalna ambalaža
 • stiropor
 • stare baterije
 • stakleni ambalažni otpad
 • ravno staklo
 • PET - boce 
 • PE - folija
 • limenke 
 • stari lijekovi
 • otpadne gume bez naplatka (do 4 komada)
 • metalni glomazni otpad (električna i elektronička oprema)
 • elektronički  otpad
 • glomazni otpad
 • drveni otpad
 • tekstil 
 • odjeća
 • akumulatore
 • fluorescentne cijevi
 • zeleni otpad

Na reciklažnim dvorištima Špansko (D.Cesarića 2a), Klara (Sisačka cesta br.10), Žitnjak (Čulinečka cesta 275), Sesvete Jelkovec (Ulica Borisa Ulricha 5), Podsused-Vrapče (Kovinska 8a) i u mobilnim reciklažnim dvorištima (izuzev MRD Podsljeme - Bidrovečka cesta), Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća preuzima otpadna motorna i jestiva ulja, kiseline, lužine, otapala, zauljenu ambalažu te ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (boje, lakovi i sl.) iz kućanstava.

Na reciklažnim dvorištima Jakuševec (Sajmišna cesta bb), Klara (Sisačka cesta br. 10) i u mobilnim reciklažnim dvorištima Gornja Dubrava (Ulica Klin), Podsljeme (Prilaz Kraljičinom zdencu kod kućnog broja 4) i Podsused-Vrapče (Ulica Prigornica 2), Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća preuzima ravno staklo do 100 kg iz kućanstva.

Građevinski otpad od građana preuzimaju reciklažna dvorišta i mobilna reciklažna dvorišta. Građani mogu na reciklažno dvorište, bez naknade, dovesti količinu građevinskog otpada koja je nastala održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik, u količini do 200kg u šest uzastopnih mjeseci, odnosno jednu punu jednoosovinsku automobilsku prikolicu (10 vreća po 20kg). Molimo da komadi građevinskog otpada ne budu veći od 40 cm.

Na reciklažnim dvorištima Klara (Sisačka cesta br. 10), Jakuševec (Sajmišna cesta bb), Žitnjak (Čulinečka cesta bb) i Sesvete Jelkovec (Ulica Borisa Ulricha 5) zaprimaju se azbestne ploče u količini do 200kg/20 ploča. Prije odlaganja azbestnog otpada u reciklažno dvorište, obvezno se najaviti na broj telefona Odjela primarne reciklaže 01/6146-447 (od 6 do 20 sati). Isto tako na navedenim reciklažnim dvorišima zaprimaju se i materijali na bazi gipsa (knauf), te izolacijski materijali (staklena i kamena vuna) u maksimalnoj količini do 200 kg.

Reciklažno dvorište Prilesje ne zaprima zeleni otpad.

Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na reciklažna dvorišta.

Pravilnik o načinu rada reciklažnog dvorišta (fiksnog i mobilnog)