Preskočite na glavni sadržaj

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća obvezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni cistoca.hr.

Stupanj usklađenosti
Ova internetska stranica u djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • pojedine .pdf datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana,
  • dio fotografija i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst).

Priprema ove Izjave o pristupačnosti
Ova Izjava pripremljena je dana 17.02.2021. prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene, pregledom i procjenom sadržaja i programskog koda.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Podnošenjem zahtjeva Zagrebačkom holdingu d.o.o. podružnici Čistoća možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.
 
Zahtjev možete podnijeti:
  • telefonom na broj:   +385 1 6321 308
  • e-mailom na adresu:   cistoca@zgh.hr
  • poštom na adresu:   Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, 10000 Zagreb

Postupak praćenja provedbe propisa
Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13 i 85/15).

Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb
Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr