Preskočite na glavni sadržaj
Ključevi uspješne proizvodnje biometana
 
Pretvorba otpada od hrane u biometan sada je moguća u još četiri grada širom Europe, zahvaljujući radu provedenom u okviru projekta Bin2Grid.

88 milijuna tona otpada od hrane izgubljenih svake godine u EU-u koštalo je nešto manje od 143 milijarde eura. Imajući to na umu, lako je razumjeti zašto je valorizacija otpada hrane postala politički prioritet. Svakodnevno nastaju novi koncepti i tehnologije a posebice zahvaljujući financiranju iz programa Horizon 2020.

Bin2Grid je jedan od takvih projekta koji je dvije godine promovirao odvojeno skupljanje otpada iz hrane, pretvaranje u bioplin i kasniju nadogradnju u biometan. Sve to s ciljem opskrbljivanja lokalnih punionica u gradovima Zagreb, Skopje, Malaga i Pariz biometanom kao održivoj alternativi fosilnim gorivima.

"Niti jedan od tih ciljanih gradova nije implementirao koncept pretvorbe otpada od hrane u biogorivo prije Bin2Grid-a", kaže Bojan Ribić, koordinator projekta u ime Zagrebačkog holdinga. Vodeći se iskustvom gradova poput Barcelone, Lillea i Beča, članovi konzorcija preporučili su određene aktivnosti donositeljima odluka, izradili izvješća, smjernice i studije izvedivosti te dali primjere najboljih praksi.

Na primjer, u Parizu je projekt utvrdio da je u posljednje vrijeme ubrzana implementacija bioplina, potaknuta nacionalnim ciljevima i ambicijama za potpunom zabranjenom dizelskog goriva. Međutim, konzorcij je, između ostalog, izrazio žaljenje zbog ograničenog broja punionica, njihov nedostatak interoperabilnosti, ograničene mogućnosti kupnje automobila i veće troškove održavanja. Zaključili su da bi nova partnerstva među dionicima donijela bolju ravnotežu ponude i potražnje te bi zajedno s drugim mjerama, poput povoljnijih poreznih stopa, mogli znatno potaknuti sektor.

"Zakonska provedba naših predloženih rješenja na lokalnoj razini bila je jedan od glavnih izazova s ​​kojima smo se morali suočiti. Da bismo riješili ovaj izazov, uključili smo sve relevantne dionike lanca vrijednosti u razvoj naših koncepata, od početne faze pa do faze završetka projekta", ističe Ribić.

Posebno su ciljana dva ključna sektora: gospodarenje otpadom i proizvodnja obnovljivih izvora energije, s ciljem premošćivanja postojećih razlika između njih. Konzorcij je analizirao postojeće tehnologije vezane uz odvajanje i obradu biootpada, proizvodnju bioplina i njegovu nadogradnju, kao i korištenje biometana. Konzorcij je i istražio moguće ekonomske alate za povećanje profitabilnosti predloženog koncepta.

"Naši namjenski alati mogu pomoći dionicima u uspostavi održivog gospodarenja otpadom u kombinaciji s proizvodnjom obnovljivih izvora energije u lokalnim zajednicama. Jedan primjer je Excel alat koji uspoređuje vrijednost organskog otpada u proizvodnji biometana s ostalim oblicima obrade otpada kao što su odlaganje, kompostiranje i spaljivanje. Taj je alat već primijenjen u sedam gradova", objašnjava Ribić. Štoviše, alat daje procjene ekonomskih uvjeta proizvodnje bioplina, nadogradnje plina i korištenja biometana. Može se koristiti za procjenu ulaganja, operativnih i početnih troškova različitih objekata.

Sve u svemu, projekt je značajno pridonio tekućim raspravama o tome kako bi sektor otpada bio održiviji na međunarodnoj, EU, nacionalnoj i lokalnoj razini. Sada, kada je projekt došao do svog završetka, članovi konzorcija planiraju nastaviti širiti rezultate projekta i njegove zaključke.

"Mi čvrsto vjerujemo da je naš predloženi koncept najodrživije rješenje koje se odnosi na gospodarenje biootpadom i proizvodnjom biogoriva iz njega", kaže Ribić.