Preskočite na glavni sadržaj
U kontekstu održivog razvoja potrebno je da gospodarstvo, odnosno svaka tvrtka prihvati načela upravljanja okolišem:
 
 1. Prepozna upravljanje  okolišem kao najviši zajednički prioritet i kao ključnu odrednicu održivog razvoja poduzeća te da uspostavi politiku, programe i praksu tako da se zaštiti okoliš;
 2. Potpuno integrira prihvaćene politike, programe i praksu u svaki posao kao jedan od osnovnih elemenata upravljanja u svim njegovim funkcijama;
 3. Nastavi s unaprjeđivanjem zajedničke politike i programa poduzeća, uzimajući u obzir tehnički razvoj, znanstveno razumijevanje, potrebe korisnika usluga i očekivanje zajednice;
 4. Obrazuje, trenira i motivira zaposlene da u sve svoje aktivnosti uključe brigu o okolišu i prema njemu se odgovorno odnose;
 5. Procijeni utjecaj na okoliš svake aktivnosti ili projekta prije početka izvođenja;
 6. Razvija i osigura proizvode i usluge koji nemaju neprimjeren utjecaj na okoliš i koji su sigurni u namijenjenoj primjeni;
 7. Savjetuje i educira korisnike usluga i javnost o sigurnoj uporabi, prijevozu itd. te da upozori korisnike na značajke proizvoda/usluge, važne kao pokazatelje odnosa  prema okolišu,(primjerice postotak recikliranog materijala, zamjena djelova, ponovna prerada itd);
 8. Razvija, konstruira i izgradi postrojenja i vodi aktivnosti tako da se vodi briga o efikasnoj potrošnji energija i materijala, održivoj uporabi obnovljivih  izvora, smanjivanju nepovoljnih utjecaja na okoliš i stvaranju otpada, kao i sigurnom i odgovornom odlaganju otpada;
 9. Istraži utjecaj na okoliš: sirovina, proizvoda, procesa, ispuštanja u zrak i vodu, te nastalog otpada radi smanjenja njihovog nepovoljnog utjecaja;
 10. Promjeni proizvodnju, marketing, servis ili vođenje aktivnosti, kao rezultat  znanstvenog i tehničkog razumijevanja radi sprječavanja ozbiljnih ili nepovratnih oštećenja okoliša;
 11. Potiče dobavljače i druge poslovne partnere da prihvate ova načela;
 12. Razvija i podržava plan priprema za slučaj opasnosti u suradnji s odgovarajućim službama, predstavnicima lokalne uprave i samouprave i drugima;
 13. Pridonosi prijenosu tehnologije koja manje opterećuje okoliš;
 14. Doprinosi razvoju javne politike, poslovnim, gradskim i državnim programima i obrazovnim inicijativama, koje će povećati svijest o potrebi gospodarenja otpadom i zaštiti okoliša;
 15. Njeguje otvorenost i dijalog sa zaposlenima i javnošću, predviđa i odgovara na njihovu brigu o mogućoj opasnosti i utjecaju aktivnosti/usluge proizvoda, otpada, itd.;
 16. Mjeri značajke okoliša, vodi redovitu provjeru i procjenu usklađenosti sa zahtjevima poduzeća, zahtjevima pravne regulative i ovih načela te da u određenim vremenskim razmacima podnosi odgovarajuće izvještaje nadležnim tijelima, zaposlenima i javnosti.

(Prema Poslovnoj povelji za održivi razvoj s II. Svjetske industrijske konferencije o  upravljanju okolišem)