Preskočite na glavni sadržaj

Najčešća pitanja građana

Najčešća pitanja građana
Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad te zauzima skoro trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog komposta.
 
U smeđe spremnike treba odlagati:
 • kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.) ,
 • vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.),
 • male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).
 
U smeđe spremnike ne smije se odlagati:
 • ostaci termički obrađene hrane,
 • meso, riba, kosti, koža,
 • mliječni proizvodi, ulja i masti,
 • pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad,
 • obojeni i lakirani drveni otpad,
 • odjeća, cigarete i dr.
Odvoz vrećica za plastičnu i metalnu ambalažu je svaki drugi tjedan po gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Raspored odvoza možete pronaći na poveznici Odvojeno skupljanje plastične i metalne ambalaže. Građani su dužni koristiti javnu uslugu i odložiti žutu vrećicu na mjesto primopredaje otpada (uz ili na mjesto svog spremnika za miješani komunalni otpad) u vrijeme pružanja usluge odvoza vrećica za plastičnu i metalnu ambalažu, najranije na dan odvoza. Vrijeme primopredaje je između 14.00 i 22.00 sata, a u užem centru grada je u noćnim satima, od 21.30 do 5.30 sati. Također, u slučaju da je stambenom objektu dodijeljen kontejner za odlaganje plastične i metalne ambalaže, molimo odložiti plastičnu i metalnu ambalažu isključivo u kontejner. Pražnjenje kontejnera dodijeljenih stambenim objektima je u isto vrijeme kada i odvoz žutih vrećica po gradskim četvrtima i mjesnim odborima. U slučaju potrebe za odlaganjem dodatne plastične i metalne ambalaže koristite žute spremnike na javnim površinama, kao i reciklažna i mobilna reciklažna dvorišta.
Spremnici za odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada moraju se nalaziti na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge u za to predviđenim zaključanim smetlarnicima i podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima, tipiziranim boksevima, smješteni unutar katastarske čestice nekretnine ili smješteni na bilo koji odgovarajući način kojim se onemogućuje pristup spremnicima od strane trećih osoba. U slučaju kada spremnike nije moguće smjestiti ni unutar katastarske čestice nekretnine korisnika usluge, korisnik usluge, odnosno u slučaju višestambenih objekata, predstavnik suvlasnika ili druga osoba koju korisnici usluge sporazumom ovlaste, dužna je podnijeti pisani zahtjev davatelju usluge za davanje mišljenja o potrebi smještaja spremnika na javnoj površini.
Gradska skupština Grada Zagreba je 24. veljače 2022. godine donijela Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (Službeni glasnik GZ 7/22).
Temeljem Odluke, podružnica Čistoća kao davatelj javne usluge, mora osigurati mogućnost odvojene primopredaje miješanog komunalnog otpada kod korisnika usluge, kao i odvojene primopredaje biootpada, otpadnog papira i kartona te reciklabilnog komunalnog otpada (plastična i metalna ambalaža) spremnicima kod korisnika usluge. Jedna od ugovornih kazni, predviđenih Odlukom odnosi se na ne-korištenje javne usluge i ne-odvajanje miješanog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i biootpada davatelju usluge, i predviđena je u iznosu do 500,00 kn.
Davatelj usluge je dužan korisniku usluge osigurati standardizirane spremnike za miješani komunalni otpad, biootpad i otpadni papir te preuzimati sadržaj spremnika u rokovima određenim Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Zagreba (Službeni glasnik GZ 7/22). Usluga odvoza biootpada je bez dodatne naknade. Uz kućno kompostiranje ovu uslugu možete koristiti po potrebi.
Podružnica Čistoća pružanje usluge temelji na Zakonu o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21) i Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 7/22.).
Raspored odvoza otpada možete naći na poveznici: raspored odvoza otpada, te Naredbu o odvozu komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 11 od 15. srpnja 2016.)
 
Promjenu obveznika možete zatražiti, uz dostavljenu dokumentaciju o vlasništvu ili najmu objekta (vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ugovor, ugovor o najmu itd.). Uz dokumentaciju potrebno je predati i obrazac Zahtjev za promjenom korisnika (Obrazac). Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti na sljedeći način:
1. osobno na šalteru: Centar za korisnike ZGH, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb ili Info centar GSKG-a, Savska cesta 1, Zagreb;
2. poštom: Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, Zagreb.
Korisnici su dužni o svim promjenama statusa obveznika ili objekta koje utječu na međusobne odnose u isporuci i korištenju (nekorištenju) usluge obavijestiti Podružnicu Čistoća. Uz dokumentaciju potrebno je predati i obrazac za aktivaciju stanja mirovanja (Obrazac).
Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti na sljedeći način:
 1.  poštom: Zagrebački holding d.o.o.podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb ili na mail: cistoca.prodaja@zgh.hr
 2. osobno na šalteru: Centar za korisnike ZGH, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb
Možete zatražiti zamjenu spremnika za otpad spremnikom druge zapremnine bez naknade, isključivo jednom u toku kalendarske godine. Za svaku sljedeću zamjenu spremnika za otpad spremnikom druge zapremnine, u toku te kalendarske godine, dužni ste podmiriti troškove isporuke spremnika.
Svoj standardizirani spremnik za otpad dužni ste čuvati i održavati. U slučaju mehaničkih kvarova imate pravo na zamjenski spremnik zadužene zapremine. Molimo Vas da nam se javite na broj telefona 6187 043 ili na mail adresu cistoca@zgh.hr.
Postoji mogućnost dobivanja digitalne kopije jedinstvene uplatnice i svih potrebnih informacija za plaćanje računa putem sustava E-građani. Za korištenje sustava E-građani potrebno se registrirati pri Financijskoj agenciji (FINA) da bi ste dobili vjerodajnice pomoću kojih pristupate sustavu. Detaljnije informacije o samom postupku možete dobiti na web stranicama sustava E-građani na sljedećem linku https://epass.gov.hr/Login.aspx. Nova e-usluga 'Komunalne usluge i naknade'  dostupna je od 10. 01. 2016. u okviru sustava e-Građani u dijelu koji se odnosi na stanovanje i okoliš. Korištenjem ove usluge sami odlučujete na koji način želite nadalje primati jedinstvenu uplatnicu. Ukoliko istu želite primati samo u digitalnom obliku, potrebno je odabrati objekt na koji se to odnosi i kliknuti mišem na za to predviđeno polje.  Za tako označene objekte u slijedećem ciklusu obračuna neće se više printati i kuvertirati jedinstvena uplatnica, nego će biti dostavljena u pdf formatu u Vaš korisnički pretinac te na temelju iste možete provesti plaćanje. Informacije o e-uslugama Zagrebačkog holdinga potražite na holdingcentar.zgh.hr/e-usluge
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama. Ovu vrstu otpada možete odložiti u reciklažnim dvorištima ili naručiti odvoz putem obrasca Zahtjev za odvozom glomaznog otpada, kojeg dostavljamo na kućne adrese. Slijedom ispunjenog zahtjeva odgovaramo u roku ne dužem od 20 dana. Prema dogovoru dolazimo na zadanu adresu i prikupljamo glomazni otpad po zahtjevu. Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 01/6146-555 ili na e-mail cistoca.glomazno@zgh.hr.
Ukoliko do sada niste bili dio sustava odvoza komunalnog otpada uključiti se možete dostavljanjem dokumentacije o vlasništvu ili najmu objekta (vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ugovor, ugovor o najmu itd.). Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti na sljedeći način:
 1.  osobno na šalteru: Centar za korisnike ZGH, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb ili Info centar GSKG-a, Savska cesta 1, Zagreb;
 2.  poštom: Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, Zagreb.
Podružnica Čistoća pružanje usluge temelji na Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) i Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/22).
Ukoliko smatrate da je došlo do pogreške pri naplati usluge reklamaciju možete uložiti u upravnoj zgradi Podružnice Čistoće, Radnička cesta 82, Zagreb.
Telefonom na brojeve 6146 400 ili 072 500 400 (svaki dan 0,00 - 24,00 h), faxom na broj 6429 710, dopisom na adresu Radnička cesta 82, 10000, Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu cistoca@zgh.hr.
U plave spremnike treba odlagati:
 • novine, časopise, prospekte, kataloge,
 • bilježnice, knjige, telefonske imenike, slikovnice, 
 • pisaći i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice,
 • mape, kartonske fascikle, valovitu ljepenku, kartonske kutije (bez  ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.).

U plave spremnike ne smije se odlagati:
 • indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir,
 • zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete, pelene i sl. 

U smeđe spremnike treba odlagati:
 • kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.) ,
 • vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.),
 • male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).
 
U smeđe spremnike ne smije se odlagati:
 • ostaci termički obrađene hrane,
 • meso, riba, kosti, koža,
 • mliječni proizvodi, ulja i masti,
 • pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad,
 • obojeni i lakirani drveni otpad,
 • odjeća, cigarete i dr.
 
zelene spremnike treba odlagati samo staklenu ambalažu (boce, staklenke i sl.).

U zelene spremnike ne smije se odlagati:
 • prozorsko staklo, automobilsko staklo, kristalno i optičko staklo, armirano staklo, laboratorijsko staklo, staklena vuna,
 • žarulje i fluorescentne svjetiljke, 
 • porculanski i keramički predmeti.

Ravno prozorsko staklo odlaže se isključivo u reciklažna dvorišta.
 
žute spremnike treba odlagati:  
 • polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PE-LD, PET, PP i sl.;
 • ​boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih prizvoda i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE- HD, PE-LD, PP i sl.;
 • čaše i posude od jogurta, sira i sl. - mogu imati na sebi oznake: PS, PP i dr.;
 • ambalažu za razne prehrambene proizvode od pjesnastog polistirena (stiropora) – na sebi mogu imati oznaku EPS i sl.;
 • višeslojnu ambalažu (tetrapak),
 • ostale proizvode od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo i sl. – na sebi mogu imati oznake:  PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.;
 • konzerve od hrane i limenke od pića.

U žute spremnike ne smije se odlagati:
 • plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od boja, lakova i motornih ulja,
 • plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od kemikalija,
 • boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina,
 • boce i limenke pod tlakom (npr. propan/butan boce)


spremnike za otpadni tekstil treba odlagati:
 • Odjeću, ručnike, posteljinu, zavjese
 • Šešire i kape
 • Torbe i krpene igračke
 • Ostale otpadne tekstilne proizvode.

U spremnike za otpadni tekstil ne smije se odlagati:
 • obuću, kožne torbe
 • pernate jastuke, poplune.
Upute o kompostiranju možete pronaći u publikaciji Biootpad, u rubrici Info centar.
Ulice se redovito čiste prema Programu čišćenja i pranja Grada Zagreba. Ulice koje nisu u redovnom Programu čišćenja i pranja čistimo prema pisanom nalogu Gradskog ureda za mjesnu samoupravu.
Procjedne vode su vode sadržane u otpadu, vode koje nastaju u odloženom otpadu i vode koje prolaze kroz odloženi otpad, a koje sadrže desorbirane, dispergirane i otopljene tvari iz otpada.
Merkaptani su spojevi ugljika, vodika i sumpora. To su bezbojni plinovi ili, pri temperaturi ispod 6°C, bistre tekućine neugodna mirisa. Pare merkaptana su lako zapaljive i stvaraju sa zrakom eksplozivnu smjesu težu od zraka. Na običnoj temperaturi brzo hidroliziraju uz oslobađanje vodikova disulfida i odgovarajućeg alkohola. U plinovitom stanju djeluju iritirajuće na oči i dišne putove.