Preskočite na glavni sadržaj
Odvoz miješanog otpada iz kućanstva
Količina miješanog komunalnog otpada skupljena od korisnika usluge u gradu Zagrebu u razdoblju od 2018. do 2021. godine
Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.
Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanovama koji je po svojstvima sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.

Naredba o odvozu komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 11 od 15, srpanj 2016)

 
Raspored odvoza MKO III. smjena 2 x tjedno Izuzeci 12.03.2018. Izuzeci 05.01.2021.

Napomena: po potrebi organizacija odvoza miješanog komunalnog otpada je u II smjeni