Preskočite na glavni sadržaj
2011. - 2014.

Podružnica Čistoća članica je konzorcija projekta Urban Biogas koji se financira sredstvima Europske unije u okviru programa Inteligentna energija u Europi.
Projekt podupire razvoj proizvodnje biometana iz gradskog otpada koji bi se utiskivao u mrežu prirodnog plina i koristio za pogon vozila u javnom  prijevozu u 5 ciljanih europskih gradova. Podrazumijeva organizaciju više od 130 događaja, uključujući i radionice, sastanke radnih skupina, studijska putovanja i posjete između gradova i općina sudionika: Grad Zagreb, Grad Graz (Austrija), Grad Rzeszow (Poljska), Grad Valmiera (Latvia) i Općina Abrantes (Portugal). Sastoji se od 9 radnih zadataka koji se mogu podijeliti u tri glavne cjeline :
1. Odvojeno sakupljanje otpada;
2. Proizvodnja bioplina;
3. Korištenje bioplina kao biogorivo ili zamjena za zemni plin.
Jezgra projekta je razvoj pet tržišnih koncepata „Od otpada do biometana“, s čime bi se doprinijelo ostvarenju europskih ciljeva o smanjenju odlaganja otpada i  proizvodnji  energije iz obnovljivih izvora.
Trajanje projekta je od 2011. do 2014. godine.

Više detalja o projektu možete saznati na http://www.urbanbiogas.eu/hr/