Kontakti

Kontakti
Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Čistoća

Radnička cesta 82
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6146 400
Fax: +385 1 6429 710
E-mail: cistoca@zgh.hr

IBAN: HR 4923600001400480347
OIB: 85584865987
MB: 3677702-004
INFORMACIJE O USLUGAMA ČISTOĆE
POZIVNI CENTAR ZAGREBAČKOG HOLDINGA

Telefon: 072 500 400*

svaki dan 0,00 - 24,00 h * cijena lokalnog poziva
ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA NA ZAHTJEV +385 1 6146 - 555
+385 1 6146 - 565, radnim danom 7.00 - 20.00 h

Radno vrijeme za rad sa strankama
prizemlje poslovne zgrade
u Radničkoj cesti 82, Zagreb
8.00 h - 14.00 h (Pon - Pet)
 
Služba prodaje i naplate
Odjel prodaje
Telefoni
 +385 1 6146 - 549
 +385 1 6146 - 548
Odvoz komunalnog otpada
(radno vrijeme 6,00 - 13.30 h):
Telefon
+385 1 6187 - 043
Odvoz glomaznog otpada
(radno vrijeme 6,00 - 13.30 h):
Telefon
+385 1 6187 - 046
Služba čišćenja i pranja
(radno vrijeme 6,00 - 13.30 h):
Telefon
+385 1 6146 - 471
Služba primarne reciklaže
(radno vrijeme 6,00 - 13.30 h):
Telefon
+385 1 6146 - 447
Služba za odnose s javnošću Telefon +385 1 6321 - 308
E-mail: cistoca@zgh.hr