Preskočite na glavni sadržaj

Kontakti

Kontakti
Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Čistoća

Radnička cesta 82
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6146 400
Fax: +385 1 6429 710
E-mail: cistoca@zgh.hr

IBAN: HR 6823400091410477169
OIB: 85584865987
MB: 3677702-004
INFORMACIJE O USLUGAMA ČISTOĆE
POZIVNI CENTAR ZAGREBAČKOG HOLDINGA

Telefon: 072 500 400*

svaki dan 0,00 - 24,00 h * cijena lokalnog poziva
ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA NA ZAHTJEV +385 1 6146 - 555
+385 1 6146 - 565
+385 1 6146 - 566, radnim danom 7.00 - 14.00 h
Prodaja i naplata
(radno vrijeme 8,00 - 14.00 h)
Poslovni prostori
+385 1 6146 - 427
+385 1 6146 - 482
Stambeni prostori
+385 1 6146 - 581
+385 1 6146 - 582
Naplata
+385 1 6146 - 438
Odvoz komunalnog otpada
(radno vrijeme 6,00 - 13.30 h)
+385 1 6187 - 043
+385 1 6146 - 470
+385 91 2678 - 109
Odvoz glomaznog otpada
(radno vrijeme 6,00 - 13.30 h)
+385 1 6187 - 046
+385 1 6146 - 477
Čišćenje i pranje
(radno vrijeme 6,00 - 13.30 h)
+385 1 6146 - 471
Primarna reciklaža
(radno vrijeme 6,00 - 13.30 h)
+385 1 6146 - 447
+385 91 2678 - 332
Odlagalište otpada Jakuševec
Sajmišna cesta 12, Zagreb
Pogon odlagališta
+385 1 6421 - 563
E-mail: zgos.pogon@zgh.hr
Ulaz na odlagalište
+385 1 6421 - 552
+385 1 6421 - 553
E-mail: zgos.ulaz@zgh.hr
Odnosi s javnošću +385 1 6321 - 308
E-mail: cistoca@zgh.hr