Preskočite na glavni sadržaj

Kontakti

Kontakti
Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Čistoća

Radnička cesta 82
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6420 000
E-mail: cistoca@zgh.hr

IBAN: HR 6823400091410477169
OIB: 85584865987
MB: 3677702-004

INFORMACIJE O USLUGAMA ČISTOĆE
POZIVNI CENTAR ZAGREBAČKOG HOLDINGA

 

Telefon: 072 500 400*

ponedjeljak - petak, od 6 do 17 sati *cijena poziva prema tarifi telekomunikacijskog operatera

INFORMACIJE O ZG VREĆICAMA
Telefon: +385 1 6189 779
svaki dan od 8 do 20 sati 
E-mail: zgvrecice@zgh.hr
 
ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA NA ZAHTJEV +385 1 6146 - 555
+385 1 6146 - 565
+385 1 6146 - 566, radnim danom 7 - 14 sati
Prodaja i naplata
(radno vrijeme 8:00 - 14:00 sata)
Poslovni prostori (zaprimanje stranaka 8-10 sati, 
Ulica grada Vukovara 41, soba 6)
+385 1 6420 - 302
+385 1 6420 - 405
E-mail: poslovni.korisnici@zgh.hr

Stambeni prostori
+385 1 6420 - 856
+385 1 6420 - 857
E-mail: cistoca.reklamacije@zgh.hr
 
Odvoz komunalnog otpada
(radno vrijeme 6:00 - 13:30 sata)
+385 1 6187 - 043
+385 1 6146 - 470
+385 91 2678 - 109
Odvoz glomaznog otpada
(radno vrijeme 6:00 - 13:30 sata)
+385 1 6187 - 046
+385 1 6146 - 477
Čišćenje i pranje
(radno vrijeme 6:00 - 13:30 sata)
+385 1 6146 - 471
Primarna reciklaža
(radno vrijeme 6:00 - 13:30 sata)
+385 1 6146 - 447
+385 91 2678 - 332
Odlagalište otpada Jakuševec
Sajmišna cesta 12, Zagreb
Pogon odlagališta
+385 1 6421 - 563
Ulaz na odlagalište
+385 1 6421 - 552
+385 1 6421 - 553