Plastična i metalna ambalaža
Recikliranjem plastike se štede resursi i energija te manje onečišćuje zrak.
Količina plastike skupljena na javnim površinama i kućanstvima na području grada Zagreba u periodu od 2015. do 2018. godine.
Raspored odvoza - vrećice za plastičnu i metalnu ambalažu iz kućanstava, upišite ulicu:
Plastična i metalna ambalaža se odvojeno skuplja u žutim spremnicima postavljenim na javnim površinama, vrećicama kod korisnika te u reciklažnim dvorištima.

U žute spremnike treba odlagati:
 • polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PE-LD, PET, PP i sl.;
 • boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih prizvoda i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE- HD, PE-LD, PP i sl.;
 • čaše i posude od jogurta, sira i sl. - mogu imati na sebi oznake: PS, PP i dr.;
 • ambalažu za razne prehrambene proizvode od pjesnastog polistirena (stiropora) – na sebi mogu imati oznaku EPS i sl.;
 • višeslojnu ambalažu (tetrapak),
 • ostale proizvode od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo i sl. – na sebi mogu imati oznake:  PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.;
 • konzerve od hrane i limenke od pića.

U žute spremnike ne smije se odlagati:
 • plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od boja, lakova i motornih ulja,
 • plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od kemikalija,
 • boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina,
 • boce i limenke pod tlakom (npr. propan/butan boce)

već ih treba tretirati kao opasni otpad te odložiti u reciklažno dvorište Špansko, D.Cesarića 2a  (tel: 091 2678 118), reciklažno dvorište Klara, Sisačka cesta br.10 (tel: 099 263 3091) ili u mobilna reciklažna dvorišta.

Raspored odvoza

Plan s datumima i okvirnim vremenom primopredaje vrećica za plastičnu i metalnu ambalažu primjenjivat će se od 1.svibnja 2019. godine odnosno za korisnike koji još nisu zaprimili vrećice za plastičnu i metalnu ambalažu, počinje od dana zaprimanja vrećica. 

Daje se raspored odvoza plastične i metalne ambalaže za gradske četvrti. Vrijeme primopredaje plastične i metalne ambalaže je od 14 do 22 sata, uz izuzetke gdje je vrijeme primopredaje od 21.30 do 5.30 sati (uži centar grada).
 
Raspored odvoza plastične i metalne ambalaže za GČ Izuzetak III.smjena

Jeste li znali?
 • Po obujmu, plastični otpad čini više od 30% kućnog otpada.
 • Recikliranjem plastike se, osim skupog deponijskog prostora, štede resursi i energija te manje onečišćuje zrak.
 • Recikliranjem 1 tone aluminijskih limenki uštedi se 5 tona boksita i utroši se 20 puta manje energije.
 • Za proizvodnju 1 tone sirovog aluminija utroši se čak 600.000 litara vode i 15.000 kWh električne energije!