Preskočite na glavni sadržaj
Procjedne vode su vode sadržane u otpadu, vode koje nastaju u odloženom otpadu i vode koje prolaze kroz odloženi otpad, a koje sadrže desorbirane, dispergirane i otopljene tvari iz otpada.