Preskočite na glavni sadržaj
Misija 
Cjelovito gospodarenje otpadom (u okviru svojih nadležnosti) na području grada Zagreba sukladno načelima zaštite okoliša i održivog razvoja te zakonskim propisima. uz:
  • stalno zadržavanje trenda rasta kvalitete pruženih usluga i orijentaciju smanjivanja troškova poslovanja i
  • uvažavanje zahtjeva korisnika usluga te djelotvornosti u pružanju usluga.
 
Vizija
Ostvarivanje partnerstva sa svim zainteresiranim društvenim skupinama i pojedincima te zajedničko djelotvorno gospodarenje otpadom s ciljem stalnog  smanjivanja njegovih količina, volumena i štetnih svojstava.