Preskočite na glavni sadržaj

Što sve moram napraviti kako ne bih plaćao naknadu za javnu uslugu prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, jer više ne stanujem, ne koristim objekt ili nemam prebivalište/boravište na prijašnjoj adresi?

Korisnici su dužni o svim promjenama statusa obveznika ili objekta koje utječu na međusobne odnose u isporuci i korištenju (nekorištenju) usluge obavijestiti Podružnicu Čistoća. Uz dokumentaciju potrebno je predati i obrazac za trajno nekorištenje nekretnine (Obrazac).
Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti na sljedeći način:
  1.  poštom: Zagrebački holding d.o.o.podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb ili na mail: cistoca.prodaja@zgh.hr
  2. osobno na šalteru: Centar za korisnike ZGH, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb