Preskočite na glavni sadržaj
Vrsta vozila Broj
Vozila za odvoz  otpada iz domaćinstva i od ostalih korisnika 168
Vozila za pranje posuda 6
Vozila za distribuciju posuda 8
Vozila za utovar i odvoz glomaznog otpada 70
Vozila za čišćenje i pranje javnih i prometnih površina 90
Dostavna i osobna vozila 58