Preskočite na glavni sadržaj
Monitoring stanja okoliša se obavlja prema Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec, Klasa: UP/I 351-03/13-02/60, Urbroj: 517-06-2-2-1-16-67 od 20. rujna 2016. godine; Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, Klasa: UP/I 351-03/16-02/113, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-4 od 15.svibnja 2018 i Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, Klasa: UP/I 351-02/20-45/42, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-10 od 2. srpnja 2021. godine.