Preskočite na glavni sadržaj
Praćenje kakvoće zraka obavlja se na imisijskoj postaji koja je smještena u naselju Jakuševec. Od rujna 2014. godine imisijska postaja za praćenje kvalitete zraka Jakuševec povezana je s mjernom mrežom grada Zagreba za praćenje kakvoće zraka Agencije za zaštitu okoliša.

Aktualni podaci o kvaliteti zraka prikazuju se na stranicama Agencije za zaštitu okoliša na sljedećem linku: Postaja Jakuševec.

Kontinuirano se prate slijedeći parametri onečišćenja zraka:
 
  1. vodikov sulfid,
  2. amonijak,
  3. merkaptani,
  4. PM10 čestice,
  5. arsen, kadmij, nikal i olovo u PM10 česticama.