Preskočite na glavni sadržaj

Spremnici za odvojeno skupljanje otpada dobiveni putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

2020. - 2021.

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i Specifičnog cilja 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je dana 27. studenoga 2018. godine ograničeni pregovarački postupak poziva na dostavu projektnih prijedloga za projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i to: otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada.
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obavio je prijavu u ime 407 jedinica lokalne samouprave koje su iskazale interes i ispunile uvjete za ovaj projekt.

Cilj projekta je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada.
 
Na ovaj Poziv javio se Grad Zagreb i zajedno sa Zagrebačkim holdingom d.o.o - podružnicom Čistoća ostvario pravo na ukupno 64.900 spremnika za odvojeno skupljanje korisnog otpada, i to:
 
  1. Spremnici volumena 80 L, 120 L i 240 L (kante)
- 80 lit:       10 000 za biootpad,
- 120 lit:     Ukupno 29.500 (20.000 za papir, 1.500 za plastiku te 8.000 za biootpad),
- 240 lit:     Ukupno 6.500 (5.000 za papir, 500 za plastiku te 1.000 za biootpad)
 
  1. Spremnici volumena 1100 L (kontejneri)
- 1.100 lit.: Ukupno 15.000 (8.000 za papir, 5.000 za plastiku i 2.000 za biootpad).
 
  1. Spremnici volumena 2.500 i 3000 L (zvona)
- 2,5 m3:    Ukupno 1.500 (500 za papir i 1 000 za plastiku).
- 3,0 m3:     Ukupno 2.400 (1.000 za papir te 1.400 za plastiku).

Ukupna vrijednost spremnika za Grad Zagreb je oko 70 milijuna kuna. EU sufinancira projekt u 85% iznosu, a Grad Zagreb s 15%.

U nastavku je i tablični prikaz spremnika koji će biti isporučeni Gradu Zagrebu u sklopu ovog poziva.
 
Spremnici dobiveni putem FZOEU
 Volumen spremnika  Papir i karton (kom)  Plastika (kom)  Biootpad (kom)  Ukupno (kom)
 80 L  0  0  10.000  10.000
 120 L  20.000  1.500  8.000  29.500
 240 L  5.000  500  1.000  6.500
 1100 L  8.000  5.000  2.000  15.000
 od 2 do 2,5 m3  500  1.000  0  1.500
 od 2,5 do 3,2 m3  1.000  1.400  0  2.400
 UKUPNO  34.500  9.400  21.000  64.900


U veljači 2020. započela je isporuka dobivenih spremnika, te isporuka još uvijek traje za određene spremnike.

Podružnica Čistoća je u 2021. započela sa zamjenom starih spremnika te postavljanjem novih spremnika za odvojeno skupljanje otpada dobivenih u sklopu ovog projekta.