Zaposleni po stručnoj spremi djelatnika
 
Stručna sprema Žene Muškarci Ukupno
I stupanj 15 496 511
II stupanj 1 66 67
III stupanj 4 116 120
IV stupanj 59 627 686
V stupanj 0 43 43
VI stupanj 9 26 35
VII/1 stupanj 17 19 36
VII/2 stupanj 5 7 12
VIII stupanj 0 0 0
UKUPNO 110 1400 1510