Preskočite na glavni sadržaj
U okviru zaštite okoliša javnost/nevladine udruge mogu djelovati na razne načine, odnosno mogu sudjelovati u različitim procesima. Primjerice one mogu:
 
 • sudjelovati u razvoju nacionalnog i županijskih/gradskih programa za okoliš;
 • poticati izradu ekoloških politika (kod različitih subjekata);
 • sudjelovati u razvoju programa političkih stranaka;
 • sudjelovati u studijama utjecaja na okoliš predloženih od strane državne i lokalne uprave i samouprave;
 • sudjelovati u savjetodavnim odborima i vijećima;
 • osiguravati primjedbe na nacrte zakonskih propisa, davati svoje prijedloge i pratiti primjenu zakona;
 • lobirati donositelje odluka (zastupnike u parlamentu, gradske vijećnike upravne stručnjake itd.);
 • davati primjedbe u tijeku lokalnog procesa planiranja prostora;
 • organizirati vlastite ekspertize;
 • javno prozivati pojedine činitelje koji ne primjenjuju propise;
 • sudjelovati sa zainteresiranim stranama u ostvarivanju različitih projekata i programa;
 • organizirati znanstvena savjetovanja/radionice i provoditi druge oblike edukacije;
 • organizirati događanja vezana uz obilježavanje datuma značajnih za zaštitu okoliša;
 • stvarati saveze s drugim zainteresiranim stranama;
 • organizirati kampanje;
 • ostvarivati suradnju s medijima;
 • organizirati prosvjede itd.

(Prema Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe: Priručnik za sudjelovanje javnosti u odlučivanju o okolišu – Tekuća praksa i dalje mogućnosti, Urednici serije: Nagy M. T., Bowman M., Dusik J., Jendroska J., Stec S., van der Zwiep Karel, Zlinsky J.,;  Perko I.:  Hrvatska, Budapest, 1994.)