Papir
U gradu Zagrebu odvojeno skupljanje papira iz komunalnog otpada je započelo 1991. godine.
Količina papira skupljena na javnim površinama i kućanstvima na području grada Zagreba u periodu od 2015. do 2018. godine.
Raspored odvoza – spremnici za papir iz kućanstava, upišite ulicu:
Otpadni papir se odvojeno skuplja u plavim spremnicima postavljenim na javnim prometnim površinama, u spremnicima kod korisnika te u reciklažnim dvorištima.

U plave spremnike treba odlagati:
  • novine, časopise, prospekte, kataloge,
  • bilježnice, knjige, telefonske imenike, slikovnice, 
  • pisaći i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice,
  • mape, kartonske fascikle, valovitu ljepenku, kartonske kutije (bez  ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.).

U plave spremnike ne smije se odlagati:
  • indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir,
  • zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete, pelene i sl.

Čak 30% prostora u našim spremnicima za miješani komunalni otpad nepotrebno zauzima papir!
Upravo zato dodijeljen vam je spremnik za papir.
Razvrstavati otpad možemo svi!

Raspored odvoza

Plan s datumima i okvirnim vremenom primopredaje biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada primjenjivat će se od 1.svibnja 2018. godine odnosno za korisnike koji još nisu zaprimili spremnike za pojedinu vrstu otpada, počinje od dana zaprimanja spremnika. 

Daje se raspored odvoza papira za gradske četvrti. Vrijeme primopredaje papira je od 14 do 22 sata, uz izuzetke gdje je vrijeme primopredaje od 21.30 do 5.30 sati (uži centar grada).
 
Raspored odvoza papira za GČ Izuzetak III.smjena

Jeste li znali?
  • U gradu Zagrebu odvojeno skupljanje papira iz komunalnog otpada je započelo 1991. godine.
  • Otpadni papir je vrijedna sirovina. Recikliranjem papira čuvaju se šume, štedi energija, smanjuje onečišćenje vode i zraka te štedi skupi deponijski prostor.
  • Ako odvojeno prikupimo i recikliramo 1 tonu otpadnog papira, spasili smo 20 mladih stabala, uštedjeli oko 60.000 litara vode, potrošili upola manje energije i 15 puta manje onečistili otpadne vode!