Preskočite na glavni sadržaj
Cjenici usluga
► Cjenik pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Zagreba 

Na temelju članka 14. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. (potpuni tekst od 30.09.2021.) i Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (službeni glasnik Grada Zagreba 7/22, 19/22, 33/22), Uprava Društva je dana 27.12.2022. donijela

Cjenik pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Zagreba - preuzmite.pdf

Na temelju članka 77. stavak 5. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21) i članka 60. stavak 1. točke 26. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 -  pročišćeni tekst i 16/22), gradonačelnik Grada Zagreba 30. prosinca 2022. donosi

Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na Cjenik javne usluge prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada - preuzmite .pdf

Očitovanje na prijedlog cjenika pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunlanog otpada na području Grada Zagreba - preuzmite .pdf
 
 


► Cjenik tržišnih usluga podružnice Čistoća

Cjenikom su obuhvaćene usluge sakupljanja, odvoza i oporabe ostalih vrsta otpada, usluge obrade otpada, usluge rada vozila, strojeva i operativnih radnika, usluga najma spremnika, nadstrešnica i preša, usluga najma vozila i strojeva, usluge čišćenja i pranja te radioničkih usluga. 

Cjenikom su također obuhvaćene usluge odlagališta Prudinec/Jakuševec.

Cjenik tržišnih usluga podružnice Čistoća - preuzmite .pdf
 

► Cjenik komunalnih usluga održavanja čistoće javnih površina na području Grada Zagreba


Na temelju članka 14. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. (potpuni tekst od 30.09.2021.), te članka 29. Poslovnika o radu Uprave, Uprava Društva je dana 29.12.2022. donijela

Cjenik komunalnih usluga održavanja čistoće javnih površina na području Grada Zagreba

Na temelju članka 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 60. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), gradonačenik Grada Zagreba, 30. prosinca 2022., donosi

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o., Podružnici Čistoća na Cjenik komunalnih usluga održavanja čistoće javnih površina na području Grada Zagreba