Preskočite na glavni sadržaj
Na temelju članka 7. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 7/22, 19/22) i članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnogm redu (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 16/22) Zagrebački holding d.o.o., podružnica Čistoća, je dana 23.09.2022. godine donijela

ODLUKU O SAKUPLJANJU KOMUNALNOG OTPADA U CENTRU GRADA ZAGREBA - preuzmite .pdf

Prilog 1 Odluke - Popis ulica i kućnih brojeva na koje se odnosi Odluka o sakupljanju komunalnog otpada u centru Grada Zagreba i karta obuhvata - .pdf
Prilog 2 Odluke - Raspored odvoza otpadnog papira, plastične i metalne ambalaže i biootpada u centru Zagreba - .pdf
Prilog 3 Odluke - Karta ostalih područja koja nisu obuhvaćena ovom Odlukom - .pdf