Preskočite na glavni sadržaj

U blizini mog mjesta stanovanja postoji zeleni otok. Moram li koristiti spremnik za papir koji mi je dostavljen?

Gradska skupština Grada Zagreba je 30. siječnja 2018. godine donijela Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik GZ 2/18, 24/19). Temeljem Odluke, podružnica Čistoća kao davatelj javne usluge, mora osigurati mogućnost odvojene primopredaje miješanog komunalnog otpada kod korisnika usluge, kao i odvojene primopredaje biorazgradivog komunalnog otpada (biootpad i otpadni papir) spremnicima kod korisnika usluge. Jedna od ugovornih kazni, predviđenih Odlukom odnosi se na ne-korištenje javne usluge i ne-predaju miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada davatelju usluge, i predviđena je u iznosu od 800,00 kn.