Preskočite na glavni sadržaj

U blizini mog mjesta stanovanja postoji zeleni otok. Moram li koristiti spremnik za papir koji mi je dostavljen?

Gradska skupština Grada Zagreba je 24. veljače 2022. godine donijela Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (Službeni glasnik GZ 7/22).
Temeljem Odluke, podružnica Čistoća kao davatelj javne usluge, mora osigurati mogućnost odvojene primopredaje miješanog komunalnog otpada kod korisnika usluge, kao i odvojene primopredaje biootpada, otpadnog papira i kartona te reciklabilnog komunalnog otpada (plastična i metalna ambalaža) spremnicima kod korisnika usluge. Jedna od ugovornih kazni, predviđenih Odlukom odnosi se na ne-korištenje javne usluge i ne-odvajanje miješanog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i biootpada davatelju usluge.