Preskočite na glavni sadržaj
Planirani projekti:
 • Izrada morfološkog sastava komunalnog otpada
 • Izrada katastra divljih odlagališta na području grada Zagreba
 • Projekt zbrinjavanja odvojeno skupljenog otpadnog drva
 • Projekt zbrinjavanja odvojeno skupljenog elektrotehničkog i elektroničkog otpada
 • Projekt GIO (gorivo iz otpada)
 • Uvođenje sustava osposobljavanja vozača za eko-vožnju
 • Izgradnja novih reciklažnih dvorišta, nabava mobilnih reciklažnih dvorišta
 • Proširenje mreže spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i tzv.zelenih otoka
 • Projekti CleanFleets, Bin2Grid, PPI4Waste
 • Projekt Sustavno gospodarenje energijom
 • Izrada projekata za edukaciju svih društvenih skupina (građani, dječji vrtići, škole) za gospodarenje otpadom i komunikaciju s javnošću