Preskočite na glavni sadržaj
Odvoz otpada iz kućanstva
Provjerite dan odvoza otpada upisivanjem naziva ulice i kućnog broja.
Nakon pretrage, odaberite traženu adresu iz padajućeg izbornika


Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva. Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz drugih izvora koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.


Preuzmite aplikaciju Razvrstaj MojZG!

Sve informacije su sada dostupne na jednom mjestu i unutar vašeg telefona.

Spremnite svoju adresu u aplikaciji i dobivat ćete podsjetnike na odvoz dan prije zadanog termina.

Android   ->  IOS    ->  
Više o aplikaciji možete pronaći na stranicama Grada Zagreba.