Preskočite na glavni sadržaj
Biootpad

Biootpad

Raspored odvoza biootpada iz kućanstava
 
Vrijeme primopredaje papira je od 14 do 22 sata, uz izuzetke gdje je vrijeme primopredaje od 21.30 do 5.30 sati (uži centar grada).

Odgovornim pristupom prema odvajanju biootpada svi zajedno:
 • razvijamo zdrave ekološke navike,
 • proizvodimo korisni kompost za zelene površine,
 • smanjujemo količine otpada na odlagalištu,
 • smanjujemo emisije stakleničkih plinova i štitimo okoliš.
 
 U smeđe spremnike treba odlagati:
 • kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.) ,
 • vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.),
 • male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).
 
U smeđe spremnike ne smije se odlagati:
 • ostaci termički obrađene hrane,
 • meso, riba, kosti, koža,
 • mliječni proizvodi, ulja i masti,
 • pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad,
 • obojeni i lakirani drveni otpad,
 • odjeća, cigarete i dr.
 
Zbog sanitarno higijenskih razloga, molimo odlažite biootpad u biorazgradive vrećice, papirnate vrećice ili ga omotajte u papir.

Vama, koji koristite zajedničke spremnike, na kućne adrese dostavit ćemo biorazgradive vrećice od 10L koje ćete odlagati u smeđi spremnik (104 besplatne vrećice za godišnje razdoblje, dakle 8 vrećica za jedan mjesec).

Ako imate mogućnost kompostiranja u vrtu, odnosno vrtnom komposteru, iskoristite otpad za proizvodnju vlastitog komposta!