Kojim danima se odvozi miješani komunalni otpad u mojoj ulici i temeljem kojeg propisa?

Raspored odvoza otpada možete naći na poveznici: raspored odvoza otpada . Na temelju članka 145. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15) i članka 9. stavka 2. Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/14, 25/15, 3/16 i 23/16 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Zagreba, 12. srpnja 2016., donosi Naredbu o odvozu komunalnog otpada .