Preskočite na glavni sadržaj

Odvojeno skupljanje otpada

Na području grada Zagreba nalazi se oko 3400 spremnika za odvojeno skupljanje otpada na javnim površinama, deset fiksnih reciklažnih i deset mobilnih reciklažnih dvorišta.

Od 2016. godine otpadni papir i karton se odvojeno skuplja na kućnom pragu, a od 2019. godine biootpad i plastična i metalna ambalaža. Odvoz glomaznog otpada iz kućanstava organiziran je na zahtjev korisnika usluge. Sve odvojeno skupljene vrste otpada predaju se na daljnju obradu ovlaštenim oporabiteljima.

Lokacije spremnika za odvojeno skupljanje otpadnog papira, plastike, stakla na javnim površinama i svih reciklažnih dvorišta u gradu Zagrebu pronađite na karti. Karta se kontinuirano ažurira.
U prozoru prikaza karte, klikom na kvadrat u gornjem desnom kutu otvara se karta na cijelom zaslonu ekrana. Upisivanjem adrese prikazat će Vam se najbliži spremnici. Osim što nudi vizualni prikaz lokacija spremnika, klikom na spremnik prikazuje se adresa na kojoj se nalazi spremnik ili reciklažno dvorište. Izbornik s lijeve strane omogućuje odabir vrste spremnika koji želite vidjeti na karti.


   
 
Količina otpada skupljena u reciklažnim dvorištima u gradu Zagrebu u periodu od 2018. do 2021. godine.

Spremnici na javno prometnim površinama u Gradu Zagrebu (sortirano abecedno prema gradskoj četvrti, zatim mjesnom odboru i konačno prema adresi)