Plastična i metalna ambalaža
Recikliranjem plastike se štede resursi i energija te manje onečišćuje zrak.
Količina plastike skupljena na javnim površinama i kućanstvima na području grada Zagreba u periodu od 2014. do 2017. godine.
Plastična i metalna ambalaža se odvojeno skuplja u žutim spremnicima postavljenim na javnim površinama te u reciklažnim dvorištima.

U žute spremnike treba odlagati:
 • polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PE-LD, PET, PP i sl.;
 • boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih prizvoda i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE- HD, PE-LD, PP i sl.;
 • čaše i posude od jogurta, sira i sl. - mogu imati na sebi oznake: PS, PP i dr.;
 • ambalažu za razne prehrambene proizvode od pjesnastog polistirena (stiropora) – na sebi mogu imati oznaku EPS i sl.;
 • višeslojnu ambalažu (tetrapak),
 • ostale proizvode od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo i sl. – na sebi mogu imati oznake:  PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.;
 • konzerve od hrane i limenke od pića.

U žute spremnike ne smije se odlagati:
 • plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od boja, lakova i motornih ulja,
 • plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od kemikalija,
 • boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina,
 • boce i limenke pod tlakom (npr. propan/butan boce)

već ih treba tretirati kao opasni otpad te odložiti u reciklažno dvorište Špansko, D.Cesarića 2a  (tel: 091 2678 118), reciklažno dvorište Klara, Sisačka cesta br.10 (tel: 099 263 3091) ili u mobilna reciklažna dvorišta.

Raspored odvoza

Plan s datumima i okvirnim vremenom primopredaje biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada primjenjivat će se od 1.svibnja 2018. godine odnosno za korisnike koji još nisu zaprimili spremnike za pojedinu vrstu otpada, počinje od dana zaprimanja spremnika. 

Daje se raspored odvoza plastične i metalne ambalaže za gradske četvrti. Vrijeme primopredaje plastične i metalne ambalaže je od 14 do 22 sata, uz izuzetke gdje je vrijeme primopredaje od 21.30 do 5.30 sati (uži centar grada).
 
Raspored odvoza plastične i metalne ambalaže za GČ Izuzetak III.smjena

Jeste li znali?
 • Po obujmu, plastični otpad čini više od 30% kućnog otpada.
 • Recikliranjem plastike se, osim skupog deponijskog prostora, štede resursi i energija te manje onečišćuje zrak.
 • Recikliranjem 1 tone aluminijskih limenki uštedi se 5 tona boksita i utroši se 20 puta manje energije.
 • Za proizvodnju 1 tone sirovog aluminija utroši se čak 600.000 litara vode i 15.000 kWh električne energije!