Javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba na okoliš i Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba

1. veljače 2018. -Javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba na okoliš, koja sadrži i glavnu ocjenu prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu, i Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba traje od 30. siječnja do 28. veljače 2018.
 
S danom početka javne rasprave na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba su objavljeni Strateška studija, Netehnički sažetak studije i Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba.
 
Više o javnoj raspravi i kako se uključiti možete pronaći na stranicama Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša
http://eko.zagreb.hr/default.aspx?id=2365