11. svibnja 2018. - Zbog izvođenja radova u ulici Topola privremeno će se korisnicima do završetka radova postaviti spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada na lokacijama:
    - raskrižje ulice Topola i ulice Borova - 1 spremnik od 1100 litara
    - raskrižje ulice Topola i ulice Badema - 1 spremnik od 1100 litara

Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Čistoća