Uspješna recertifikacija Integriranog sustava upravljanja

20. rujna 2018. - Temelj kvalitete i uspješnosti poslovanja Podružnice Čistoća je opredjeljenje za stalnim poboljšavanjem poslovnih procesa kako bi bili sposobni zadovoljiti kriterije djelotvornosti i učinkovitosti poslovanja, stvarajući dodatnu vrijednost te kontinuirano unaprjeđujući kvalitetu usluga.
 
Podružnica Čistoća je uspješno provela re-certifikacijski audit sustava upravljanja kvalitetom, okolišem te zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 (prelazak na novu normu ISO 9001:2015 koja zamjenjuje normu ISO 9001:2009, te prelazak na novu normu ISO 14001:2015 koja zamjenjuje normu ISO 14001:2009).
 
Pozitivni pomaci ostvareni primjenom navedenih sustava upravljanja vidljivi su u ostvarenim rezultatima i pokazateljima, kao što su zadovoljstvo korisnika usluga, otvorenost njihovim sugestijama, nadzirani i poboljšani odnos prema okolišu, rezultati zaštite zdravlja i sigurnosti zaposlenika te skrb o poštivanju zakonskih i drugih primjenjivih zahtjeva.
 
U poslovne procese gospodarenja otpadom, Čistoća je još 2005. godine uvela Integrirani sustav upravljanja, zasnovan na zahtjevima međunarodnih ISO normi.
 
Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća