Čistoća već 15 godina uspješno ostvaruje ISO standarde upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću na radu

Čistoća već 15 godina uspješno ostvaruje ISO standarde upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću na radu
26. kolovoza 2020. - Temelj kvalitete i uspješnosti poslovanja Podružnice Čistoća je opredjeljenje za stalnim poboljšavanjem poslovnih procesa, kako bi bili sposobni zadovoljiti kriterije djelotvornosti i učinkovitosti poslovanja, stvarajući dodatnu vrijednost te kontinuirano unaprjeđujući kvalitetu usluga.
 
U poslovnim procesima gospodarenja otpadom, Podružnica Čistoća je 2005. godine uvela Sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu – Integrirani sustav upravljanja (ISU), zasnovan na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:20​15, ISO 14001:20​15 i OHSAS 18001:2007, a za cilj ima potpuno ispunjavanje zahtjeva za kvalitetom poslovnih procesa i usluga, skrbi o zdravlju i sigurnosti zaposlenika i zahtjeva zaštite okoliša.
 
Kako bi se odredilo je li integrirani sustav upravljanja ​(ISU) sukladan zahtjevima međunarodnih normi te je li učinkovito primijenjen, održavan i poboljšavan, Podružnica planira i redovito provodi interne i eksterne audite.
 
Vanjska prosudba sustava upravljanja (eksterni audit), koja je provedena 8. srpnja ove godine, potvrđuje da je Podružnica Čistoća uspostavila i da održava sustav upravljanja koji ispunjava zahtjeve i principe normi koje omogućuju organizaciji sustavno ispunjavanje bitnih zahtjeva vlastite Politike upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu za proizvod i usluge.
 
Na temelju provedenog eksternog audita, 4. kolovoza 2020. godine uspješno je proveden i prelazak na novu normu ISO 45001:2018 koja zamjenjuje normu OHSAS 18001:2007 (Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu). Ova nova norma primjenjuje sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu za slijedeći opis djelatnosti: odvoz komunalnog i proizvodnog otpada, održavanje čistoće javnih prometnih površina, čišćenje snijega i posipavanje javnih prometnih površina te primarna reciklaža.
 
Pozitivni pomaci ostvareni primjenom navedenih sustava upravljanja vidljivi su u ostvarenim rezultatima i pokazateljima - nadziranom i poboljšanom odnosu prema okolišu, rezultatima zaštite zdravlja i sigurnosti zaposlenika te skrbi o poštivanju zakonskih i drugih primjenjivih zahtjeva.
 
Jedan od pokazatelja uspješnosti primjene sustava upravljanja je i zadovoljstvo korisnika usluga te otvorenost njihovim sugestijama. Isto se sustavno prati, analizom upita upućenih putem elektroničke pošte, Pozivnog centra i ostalih kanala komunikacije te analizom zastupljenosti i tema u sredstvima javnog priopćavanja. Također se u cilju informiranja i edukacije korisnika organiziraju javne tribine te edukacije na temu „Odvojeno skupljanje otpada – Mijenjamo navike!“ po gradskim tržnicama, parkovima, trgovima i ostalim javnim prostorima. Tijekom protekle dvije godine, Podružnica je organizirala više od 150 takvih edukacija, koje su ujedno dio mjera kojima se u izravnoj komunikaciji s korisnicima nastoji unaprijediti kvaliteta pruženih usluga.


Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća