Preskočite na glavni sadržaj

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu izmjene Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Zagreba

24. studenoga 2022.

Zagrebački holding d.o.o., podružnica Čistoća kao Davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, a sukladno čl.77.st.3. Zakona o gospodarenju otpadom  (NN 84/21) i Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (Sl. glasnik Grada Zagreba br. 7/22, 19/2022, 33/2022) otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Izmjene Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Zagreba koji se provodi u razdoblju od 24.11.2022. do 24.12.2022.
 
Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti Obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju (word verzija), klikom na poveznicu dolje.
Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća