Preskočite na glavni sadržaj
Odvoz plastike i papira za zgrade jednom tjedno
15. prosinca 2022.
 
Od prošlog tjedna krenuli smo s odvozom otpadne plastike i papira jednom tjedno, iz svih spremnika od 1100 litara višestambenih zgrada (žutih i plavih kontejnera). Cijelo vrijeme sustav žutih spremnika za odvojeno skupljanje otpadne plastične i metalne ambalaže se nadopunjuje, povećamo njihov broj po kvartovima kako bi za ovu frakciju otpada koja se u njih odlaže bilo više prostora.

Odvoz plastične i metalne ambalaže u sustavu žutih vrećica za sada ostaje isti, svaki drugi tjedan. Građani se trebaju pridržavati rasporeda odvoza ukoliko odlažu ovu vrstu otpada u vrećicama. 
 
Podsjećamo kako je naš poziv prema predstavnicima stanara otvoren, i da nam se još mogu obratiti u Zagrebački holding d.o.o. podružnicu Čistoća za dodjelu velikih spremnika od 1100 litara (žutih kontejnera) za odvojeno prikupljanje otpadne plastične i metalne ambalaže. Uvjet je da se spremnici za odvojeno prikupljanje moraju nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika usluge. Predstavnici stanara zamolbu za spremnikom mogu poslati na adresu Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb ili putem maila: cistoca©zgh.hr. Prilikom apliciranja za žuti spremnik, molimo predstavnike stanara da razmotre i dosadašnje volumene spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i biootpada, kako bi svi spremnici za odvojeno odlaganje reciklabilnog otpada bili volumenom usklađeni potrebama stanara.
 
Svi građani koji imaju potrebu da odlažu otpadni papir i plastiku u razdoblju koje nije u programu odvoza se mole da za to koriste 800 zelenih otoka na javnim površinama i 20 reciklažnih dvorišta.
 
Apeliramo prema građanima da svoj razvrstani otpad na zelenim otocima odlažu isključivo unutar spremnika, a ne pored na javnu površinu jer time stvaraju divlje odlagalište.
 
Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća