Preskočite na glavni sadržaj
Preuzimanje besplatnih ZG vrećica od ove subote
28. rujna 2022. - Od subote, 1. listopada započinje primjena novog modela sakupljanja miješanog komunalnog otpada u gradu Zagrebu i ovu vrstu otpada smijemo odlagati isključivo u za to namijenjene vrećice koje se mogu nabaviti u više od 600 trgovina i Zagrebačkom holdingu.

Novi model također predviđa i pravo na umanjenje cijene javne usluge u vidu besplatnih ZG vrećica.  

Korisnici usluge iz kategorije kućanstvo mogu ostvariti pravo na 4 besplatne vrećice za prikupljanje miješanog komunalnog otpada mjesečno u slučaju ako redovno predaju otpad na reciklažno dvorište ili kompostiraju biootpad ili u kućanstvu stanuje dijete starosti do 3 godine ili odrasla osoba koja koristi pelene.
 
Pravo na besplatne vrećice može se ostvariti samo po jednoj od navedene četiri osnove!
 

Besplatne vrećice - motivacija za recikliranje

Kućanstva koja recikliraju otpad i time smanjuju količine miješanog komunalnog otpada te tijekom mjeseca najmanje jedanput predaju otpad na reciklažno dvorište imaju pravo na 4 besplatne vrećice za miješani komunalni otpad mjesečno. Pravo se ostvaruje nakon 5 mjeseci kada se preuzimaju 2 paketa x 10 komada vrećica od 10 l.

Kako bi potaknuli korisnike na pravilno odvajanje otpada i korištenje reciklažnih dvorišta, svi korisnici koji tijekom listopada predaju otpad iz kućanstva na reciklažno dvorište podružnice Čistoća, preuzimaju odmah 1 paket od 10  besplatnih vrećica za miješani komunalni otpad od 10 litara.
 
Na reciklažnom dvorištu prilikom predaje otpada obavezno treba predočiti bar kod s uplatnice sa sistemskim brojem obveznika i sistemskim brojem obračunskog mjesta te osobnu iskaznicu.

Informacije o adresama i radnom vremenu reciklažnih dvorišta kao i vrstama otpada koje zaprimaju možete pronaći u letku: Reciklažna dvorišta 

Kućanstva koja kompostiraju također mogu dostaviti Izjavu o kompostiranju kojom se ujedno daje suglasnost podružnici Čistoća za izvršenje terenske provjere s ciljem utvrđivanja kompostira li kućanstvo zaista otpad.
 
Izjavu mogu dati samo korisnici usluga iz kategorije kućanstva koji žive u obiteljskim kućama.
 
Slijedom dostavljene potpisane izjave, djelatnici podružnice Čistoća obići će sva ta obračunska mjesta te će, nakon provjere, korisniku uručiti količine besplatnih ZG vrećica za 10 mjeseci (4 paketa x 10 komada vrećica od 10 l). Kako se za svako takvo obračunsko mjesto neće više organizirati odvoz biootpada, također će tom prigodom biti uklonjen i spremnik za biootpad koji je prethodno dodijeljen za navedeno obračunsko mjesto.
 
Izjava se može poslati na e-mail: zgvrecice@zgh.hr ili predati osobno u poslovnice Holding centra: Ulica grada Vukovara 41, Dubečka ulica 2 i pokretni ured, gdje se ista može i ispuniti.
 

Ostala prava kućanstava na umanjenje cijene

Pravo na umanjenje cijene u vidu besplatnih ZG vrećica imaju i kućanstva u kojima stanuje dijete starosti do 3 godine ili odrasla osoba koja koristi pelene:
  • ako u kućanstvu stanuje dijete starosti do 3 godine koje koristi pelene – dostavom rodnog lista i potvrde o prebivalištu djeteta, ostvaruje se pravo na količine za 10 mjeseci (4 paketa x 10 komada vrećica od 10 l).
  • ako u kućanstvu stanuje odrasla osoba koja koristi pelene - dostavom potvrde liječnika ili HZZO-a o nužnosti korištenja pelena za odrasle i potvrde o prebivalištu osobe ili preslike osobne iskaznice, ostvaruje se pravo na količine za 10 mjeseci (4 paketa x 10 komada vrećica pojedinačnog volumena 20 l) 

Obrazac - korištenje pelena

Tražena dokumentacija za ostvarivanje prava može se dostaviti na e-mail: zgvrecice@zgh.hr ili osobno u poslovnice Holding centra: Ulica grada Vukovara 41, Dubečka ulica 2 i u Pokretnom uredu, gdje se mogu i preuzeti besplatne vrećice u uredovno radno vrijeme uz predočenje računa za usluge podružnice Čistoća.

Iznimno – preuzimanje besplatnih vrećica tijekom ovog vikenda
S obzirom da početak primjene novog modela sakupljanja miješanog komunalnog otpada započinje ovaj vikend, za kategorije korisnika koji ostvaruju pravo na umanjenje cijene javne usluge s osnove korištenja pelena, preuzimanje besplatnih vrećica bit će organizirano iznimno i van radnog vremena poslovnica Holding centra prema sljedećem rasporedu: 
 
Poslovnica Adresa Datum Vrijeme preuzimanja
Holding centar Ulica grada Vukovara 41 1. i 2. listopada 2022. od 8 do 20 sati
Dubec Dubečka cesta 2 1. i 2. listopada 2022. od 8 do 16 sati
Pokretni ured Lanište, istočna strana Arene 1.  listopada 2022. od 12 do 20 sati
  Tržnica Špansko 2. listopada od 8 do 13 sati
  Božidara Magovca/Mamutica (kod crkve) 2. listopada od 14 do 20 sati
 
Odgovore na pitanja oko novog modela sakupljanja miješanog komunalnog otpada možete provjeriti na stranici Česta pitanja