Preskočite na glavni sadržaj

Završen projekt smanjenja komunalnog otpada u Gradu Zagrebu

Završen projekt smanjenja komunalnog otpada u Gradu Zagrebu
Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o., zajedno sa podružnicama Čistoća i Zrinjevac, udružili su snage za čišći Zagreb.

Grad Zagreb je proveo EU projekt „Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu“. Projektom se unaprijedio sustav odvojenog prikupljanja otpada te time postiglo smanjenje odlaganja miješanog komunalnog otpada sukladno obavezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017. - 2022., povećanje odvojenog prikupljanja i recikliranja komunalnog otpada te smanjenje udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. 

Danas, 28. studenog 2022. godine održala se završna konferencija projekta na kojoj je Tatjana Operta, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje naglasila kako su se građani Zagreba izuzetno potrudili i odgovorno pristupili novom sustavu prikupljanja otpada. „Uz zahvalu svim građanima, mi ćemo se i dalje truditi kako bi im dali smjernice i naglasili kako se radi o ostavštini našoj djeci, gradu, te društveno odgovornom ponašanju. Intenzivno radimo na mnogim aktivnostima i projektima od kojih mogu izdvojiti  postrojenje za obradu odvojeno prikupljenog biootpada i centra za ponovnu uporabu koji će zaokružiti cjelokupni proces gospodarenja“. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Ukupna vrijednost projekta je 91.304.763,56 kn, od čega je udio EU sufinanciranja 73.841.833,44 , a provodi se od 10. studenog 2015. do 31. prosinca 2022. godine.

Davor Vić iz Podružnice Čistoća rekao je kako je ovaj projekt stvorio preduvjete da smanjimo količinu miješanog komunalnog otpada u gradu te da se odgovornije počnemo ponašati na održivi način. „Oprema koju smo nabavili vršiti će obradu otpada i omogućiti građanima odvajanje otpada na mjestu nastanka. Rezultati su sve bolji, a dodaju se i novi spremnici na javnim površinama. Kad je u pitanju gospodarstvo, ovaj projekt je udario temelj po pitanju optimizacije javne usluge. Odlaganje je usko povezano s održivošću, pa je ovaj kao i svi projekti koje provodimo idu u cilju održivog upravljanja gradom“, kazao je Vić.

Kroz unaprjeđenje komunalne usluge i smanjenje negativnih učinaka proizvodnje poboljšava se kvaliteta života građana u Gradu Zagrebu. Projektom će se omogućiti značajno smanjenje količine ostatnog otpada koji je potrebno odvoziti na odlagalište ili na obradu te direktno pozitivno utjecati na zaštitu okoliša kroz smanjenje vizualnih ostataka te ostalih neposrednih opasnosti za zdravlje.  Bojan Ribić iz Podružnice Čistoće predstavio je rezultate projekta koji je u skladu s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. i Programom smanjenja odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu u razdoblju 2015. – 2020. „Fokus nabave bio je na opremi koja direktno utječe na smanjenje količina otpada kao što su različite vrste spremnika, oprema i vozila, mobilna reciklaža dvorišta kao i informatički sustav za unaprjeđenje praćenja količina otpada. Statistički podaci od praćeni od 2015. godine u prošloj 2021. pokazuju pomake u otpadu koji se odlaže, a najveći skok je u odlaganju plastike i papira, dok se miješani komunalni otpad smanjuje i za koji očekujemo da ćemo sljedeće godine, uz ovu dinamiku, značajno smanjiti njegove količine.“  Cilj je prikupiti što više korisnog otpada – papir, plastika, metal, staklo, biootpad i tekstil, za koji se vide odlični pomaci te će se s ovim pozitivnim praksama nastaviti. Provođenje ovog projekta rezultira i određenim uštedama na troškovima resursa kroz oporabu materijala te smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Marijan Galović iz tvrtke VG Čistoća predstavio je pozitivan primjer provedbe sustava gospodarenja otpada u Gradu Velika Gorica. „Novi sustav uveden je 1. ožujka ove godine i uključuje podvojeno prikupljanje otpada od vrata do vrata. Komunikacija s građanima i predstavnicima stanara je od iznimne važnosti u praksi i zbog iste naš sustav odlično funkcionira. Iako se povećavaju količine otpada zbog gospodarskog razvoja grada, od ožujka do rujna, količine odloživog otpada su smanjene za oko 20%. Cijene smo morali korigirati jer iste nisu mijenjane od 2007. godine.“

Ovim projektom se Grad Zagreb pozicionira kao ekološki održiva i zelena europska metropola.

Izvor: www.zagreb.hr