Preskočite na glavni sadržaj

Započinje podjela spremnika za odlaganje plastične i metalne ambalaže za obiteljske kuće

Započinje podjela spremnika za odlaganje plastične i metalne ambalaže za obiteljske kuće
25. ožujka 2024. godine - U svrhu unaprjeđenja javne usluge, Čistoća započinje s dodjelom spremnika za odvojeno prikupljanje plastične i metalne ambalaže. Građani koji stanuju u obiteljskim kućama više neće otpadnu plastičnu i metalnu ambalažu odlagati u vrećice, već u nove spremnike volumena 240 litara. Prvi će spremnike dobiti građani koji stanuju u obiteljskim kućama u gradskoj četvrti Brezovica, a zatim Sesvete i Podsljeme. Spremnik za odlaganje plastične i metalne ambalaže označen je žutom bojom. Uz spremnik se nalazi informativni letak
 
Dodjelom žutog spremnika, umjesto dosadašnjih vrećica, omogućen je veći volumen za odlaganje otpada. Žuti spremnik mora biti smješten unutar nekretnine, u dvorištu, garaži ili slično. Spremnik se na javnu površinu iznosi na dan odvoza, te se nakon izvršenja usluge pražnjenja unosi unutar nekretnine. Građani su dužni koristiti javnu uslugu, omogućiti pristup spremniku u vrijeme pružanja usluge odvoza otpada, te čuvati spremnike od oštećenja i otuđenja. Prava i obveze korisnika javne usluge proizlaze iz Zakona o gospodarenju otpadom, Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba i Odluke o komunalnom redu.
 
Prije odlaganja u žuti spremnik plastičnu i metalnu ambalažu od pića i hrane potrebno je isprazniti i oprati. S ciljem optimizacije odvoza, plastičnu i metalnu ambalažu treba spljoštiti kako bi zauzimala što manji volumen te na dan odvoza iznijeti potpuno napunjeni spremnik. U žuti spremnik je strogo zabranjeno odlagati organski otpad, ostatke hrane, pelene i miješani komunalni otpad. Krupnu ambalažu i ostale vrste plastike građani mogu predati u reciklažno dvorište.  
 
U žute spremnike odlaže se isključivo plastična i metalna ambalaža:
· polietilenske vrećice, zaštitna plastična ambalaža (npr. za wc papir), folije, filmovi, mjehurasta ambalaža
· boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih proizvoda i sl.
· plastične zdjelice za kućanstvo, plastične čaše i posude od jogurta, sira i sl.
· višeslojna ambalaža (tetrapak)
· vrećice od slatkiša, čipseva i slično
· plastične kutije od CD-a i DVD-a
· ostali proizvodi od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepovi, plastični tanjuri, pribori za jelo
· konzerve od hrane i limenke od pića

U žute spremnike NE odlaže se:
· biootpad, ostaci termički obrađene hrane, plastična i metalna ambalaža s ostacima hrane
· kablovi, kišobrani, CD-i, DVD-i, gramofonske ploče, elektronika
· boce i limenke pod tlakom, zapaljivog i eksplozivnog sadržaja
· plastična ambalaža i limenke s ostacima od boja, lakova i motornih ulja, te ostacima kemikalija
. ostali komunalni otpad.
 
Odgovornim pristupom razvrstavanju plastične i metalne ambalaže, svi zajedno pridonosimo ljepšem izgledu kvarta i komunalnom redu.

Vezane informacije:
Odvoz otpada iz kućanstva