Preskočite na glavni sadržaj

Otvoreno mobilno reciklažno dvorište u gradskoj četvrti Trešnjevka - jug

 24. rujna 2016. - Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić i voditeljica podružnice Čistoća Marina Lovrečki sa suradnicima su u subotu 24. rujna obilježili početak rada mobilnog reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Trešnjevka - jug, na lokaciji parkiralište u Listopadskoj ulici.Nakon Brezovice, Trnja, Gornjeg Grada-Medveščaka ovo je četvrto mobilno reciklažno dvorište u Zagrebu u kojem građani, bez naknade, mogu predati manje količine otpada. Voditeljica podružnice Čistoća Marina Lovrečki naglasila kako su građani prepoznali mobilna reciklažna dvorišta i koriste ih. Mogu odložiti više od 30 različitih vrsta otpada te glomazni otpad iz domaćinstava. Smisao je mobilnih reciklažnih dvorišta da budu dostupna svim građanima, objasnila je Lovrečki dodavši da je u pripremi određivanje lokacije za još jedno mobilno reciklažno dvorište.

Više...
Mobilna reciklažna dvorišta su prenosive jedinice, kontejnerskog tipa s mogućnošću otvaranja stranica, u kojima je prostor opremljen opremom za prihvat i skladištenje raznih vrsta predsortiranog otpada. Imaju solarne module koji osiguravaju opskrbu električnom energijom, osobno računalo i vagu unutar kontejnera. Opremljena su sa sanitarnim čvorom, umivaonikom,  aparatom za gašenje požara te ormarićem za prvu pomoć.


Građani mogu, bez naknade, predati otpad manjih količina na mobilnom reciklažnom dvorištu, i to čak do 30 različitih vrsta otpada (uključujući i neke vrste opasnog otpada), kao na primjer: 

• otpadni papir i karton,
• metal i metalnu ambalažu,
• staklo i staklenu ambalažu,
• ambalažu od plastike i drugu otpadnu plastiku,
• odjeću i druge tekstilne predmete,
• krupni otpad,
• jestiva ulja i masti,
• boje, ljepila, smole,
• deterdžente,
• lijekove,
• baterije i akumulatore,
• fluorescentne cijevi,
• električnu i elektroničku opremu...


U mobilnim reciklažnim dvorištima otpad koji su građani odvojili u kućanstvu se privremeno skladišti, u njima se ne obavlja obrada sakupljenog otpada pa aktivnosti postupanja s otpadom ne završavaju u mobilnom reciklažnom dvorištu, već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici ovlaštene tvrtke oporabljuju.


O radu mobilnih reciklažnih dvorišta građani se mogu informirati na brojevima telefona 01/6146 447 i 072 500 400.

Broj telefona mobilnog reciklažnog dvorišta MRD Trešnjevka - jug (Listopadska ulica, parkiralište) – 099 8022 174.