Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv - prikupljanje ponuda otkup otpadnog metala EN-01/2020

Zagreb, 29.01.2020.
 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
OTKUP METALNOG OTPADA
EN-01/2020
 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za:
Otkup metalnog otpada KB 16 01 17, KB 20 01 40 i KB 15 01 04
 
Količina: Količine su okvirne na bazi 1 (jedne) godine i specificirane su Troškovnikom
 
Kriterij odabira:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz javnog poziva ponudi najvišu cijenu.
U ovom javnom pozivu nije dozvoljeno nuđenje po grupama.
 
Dostava ponuda:    Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, pisarnica
Na kuverti naznačiti „JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA OTKUP METALNOG OTPADA - EN-01/2020
 
Rok za dostavu ponude: 13.02.2020. g., do 12,00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti 13.02.2020.g., u 12,00 sati.
 
Napomena:
  • Dokumentacija za javni poziv može se preuzeti sa naše web stranice www.cistoca.hr i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr
  • Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora navedeni su u prijedlogu ugovora koji je sastavni dio ovog javnog poziva i Ponuditelj ga u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
  • Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za: Otkup metalnog otpada - u iznosu od 100.000,00 kn.
  • Svi upiti vezani za javni poziv šalju se na mail adresu: cistocanabava@zgh.hr.
 
VODITELJ PODRUŽNICE:
Jure Leko, dipl. ing.