Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv - prikupljanje ponuda za otkup otpadne plastične ambalaže KB 15 01 02 (stiropor) EN-09/2021

Zagreb, 15. listopada 2021. godine

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA
OTKUP OTPADNE PLASTIČNE AMBALAŽE  KB 15 01 02 (STIROPOR)
EN-09/2021


Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za otkup otpadne plastične ambalaže KB 15 01 02 (stiropor)

Količina: Količine su okvirne na bazi 1 (jedne) godine i procijenjene su na 100 (sto) tona.

Kriterij odabira: Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz Javnog poziva ponudi najvišu cijenu.
U ovom Javnom pozivu nije dozvoljeno nuđenje po grupama.

Dostava ponuda:   
Na adresu: Radnička cesta 82, 10000 Zagreb, pisarnica
Na kuverti naznačiti: „JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OTKUP OTPADNE
PLASTIČNE AMBALAŽE  KB 15 01 02 (STIROPOR)  EN-09/2021

Rok za dostavu ponude:
22.10.2021.g. do 12:00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti: 22.10.2021.g. u 12:00 sati.
 
 
Napomena:
 
  • Dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti s web stranice www.cistoca.hr  i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr.
  • Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora navedeni su u Prijedlogu ugovora koji je sastavni dio ovog Javnog poziva i Ponuditelj ga u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
  • Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za u iznosu od 10.000,00 HRK.
  • Svi upiti vezani za Javni poziv šalju se na e-mail adresu: cistocanabava@zgh.hr.
 
 
Voditelj Podružnice:
Jure Leko, dipl. ing.