Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv - prikupljanje ponuda za otkup otpadnih vozila KB 16 01 06 EN-03/2020

Zagreb, 24.rujna 2020.

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA OTKUP OTPADNIH VOZILA KB 16 01 06 EN-03/2020

 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za Otkup otpadnih vozila KB 16 01 06

Količina: Količine su okvirne na bazi 1 (jedne) godine, i specificirane su Troškovnikom.
Kriterij odabira: Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz
                            javnog poziva ponudi najvišu cijenu.
                            U ovom javnom pozivu nije dozvoljeno nuđenje pa grupama.
 
Dostava ponuda: Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, pisarnica
Na kuverti naznačiti „JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA OTKUP OTPADNIH VOZILA - EN-03/2020“

Rok za dostavu ponude: 07.10.2020. g., do 12:00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti 07.10.2020.g., u 12:00 sati.
 

Napomena:

  • Dokumentacija za javni poziv može se preuzeti sa naše web stranice www.cistoca.hr. web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr
  • Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora navedeni su u prijedlogu ugovora koji je sastavni dio ovog javnog poziva i Ponuditelj ga u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac)
  • Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 25.000,00 kn
  • Svi upiti vezani za javni poziv šalju se na mail adresu. cistocanabava@zgh.hr
 
VODITELJ PODRUŽNICE:
Jure Leko, dipl. ing.