Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv - prikupljanje ponuda za otkup papira i kartona KB 20 01 01

Zagreb, 24. veljače 2022. g.
 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA
OTKUP PAPIRA I KARTONA KB 20 01 01
EN-01/2022
 
 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za Otkup papira i kartona KB 20 01 01.
 
Količina: Količina je okvirna na bazi 6 (šest) mjeseci i procijenjena je na 10.000 tona.
 
Kriterij odabira: Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz Javnog poziva ponudi najvišu cijenu.
U ovom Javnom pozivu nije dozvoljeno nuđenje po grupama.
 
Dostava ponuda:   
Na adresu: Radnička cesta 82, 10000 Zagreb, pisarnica
 
Na kuverti naznačiti: „JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OTKUP PAPIRA I KARTONA KB 20 01 01
 EN-01/2022“
 
Rok za dostavu ponude:
8.3.2022. g. do 11:00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti: 8.3.2022. g. u 11:00 sati.
 
Napomena:
 
  • Dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti s web stranice www.cistoca.hr  i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr.
  • Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora navedeni su u Prijedlogu Ugovora koji je sastavni dio ovog Javnog poziva i Ponuditelj ga u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
  • Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za KB 20 01 01 u iznosu od 70.000,00 HRK.
  • Svi upiti vezani za Javni poziv šalju se na e-mail adresu: cistocanabava@zgh.hr.
 
 
                                                                                                        Voditelj Podružnice:
                                                                                                         Davor Vić, dipl. ing.