Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv - prikupljanje ponuda za otkup rashodovanih plastičnih posuda i spremnika KB 20 01 39 volumena 80, 120, 240 i 1100 litara EN-08/2021

Zagreb, 16.9.2021.
 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA
OTKUP RASHODOVANIH PLASTIČNIH POSUDA I SPREMNIKA KB 20 01 39 VOLUMENA 80,120, 240 I 1100 L
EN-08/2021
 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za Otkup rashodovanih plastičnih posuda i spremnika KB 20 01 39 volumena 80, 120, 240 i 1100 l
 
Količina: Količina je okvirna na bazi 1 (jedne) godine i specificirana je Troškovnikom.
 
Kriterij odabira: Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz Javnog poziva ponudi najvišu cijenu.
U ovom Javnom pozivu nije dozvoljeno nuđenje po grupama.
 
Dostava ponuda:   
Na adresu: Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, pisarnica
 
Na kuverti naznačiti: „JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OTKUP RASHODOVANIH PLASTIČNIH POSUDA I SPREMNIKA KB 20 01 39 VOLUMENA 80, 120, 240 I 1100 L
EN-08/2021“
 
Rok za dostavu ponude:
28.9.2021. g. do 12:00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti: 28.9.2021. g. u 12:00 sati.
 
Napomena:
 
  • Dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti s web stranice www.cistoca.hr  i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr.
  • Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora navedeni su u Prijedlogu ugovora koji je sastavni dio ovog Javnog poziva i Ponuditelj ga u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
  • Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 50.000,00 HRK.
  • Svi upiti vezani za Javni poziv šalju se na e-mail adresu: cistocanabava@zgh.hr.
 
 
Voditelj Podružnice:
Jure Leko, dipl. ing.