Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv za prikupljanje ponuda za otkup drva KB 20 01 38 - drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*

Zagreb, 9.lipnja 2022. g.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA
OTKUP DRVA KB 20 01 38
EN-02/2022
 
 
 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za otkup drva KB 20 01 38 - drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*.
 
Količina: Količine su okvirne na bazi jedne (1) godine i specificirane su Troškovnikom.
 
Kriterij odabira: Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz Javnog poziva ponudi najvišu cijenu.
U ovom Javnom pozivu nije dozvoljeno nuđenje po grupama.
 
Dostava ponuda:   
Na adresu: Radnička cesta 82, 10000 Zagreb, pisarnica
 
Na kuverti naznačiti: „JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OTKUP DRVA KB 20 01 38 - EN-02/2022“
 
Rok za dostavu ponude: 21.06.2022. g. do 13:00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti: 21.06.2022. g. u 13:00 sati.
 
Napomena:
 
  • Dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti sa naše web stranice www.cistoca.hr  i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr.
  • Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora navedeni su u prijedlogu ugovora koji je sastavni dio ovog javnog poziva i Ponuditelj ga u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
  • Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 50.000,00 HRK.
  • Svi upiti vezani za Javni poziv šalju se na e-mail adresu: cistocanabava@zgh.hr.
 
 
                                                                                                               
Voditelj Podružnice:
                 Davor Vić, dipl. ing.